In 1975 vatte een aantal Huizerse leden van de aquariumvereniging “Flitsende Vinnen” te Bussum het idee op om ook in Huizen een vivarium vereniging op te richten. Met behulp van het bestuur van “Flitsende Vinnen” werd het plan concreet gemaakt en zo werd op 18 Maart 1975 de aquarium vereniging “Aquarius” opgericht. De koninklijke goedkeuring volgde al snel. Verheugend is het dat er anno 2004 een 6-tal leden van het eerste uur nog steeds actief zijn binnen de club.

De vereniging groeide gestaag, mede door de vele activiteiten (eigen maandblad, tentoonstellingen, lezingen etc.) die door de leden werden ontplooid.

In het begin van de negentiger jaren werd er al gestreefd naar een eigen onderkomen voor Aquarius. Het bestuur voelde toen al aan dat een eigen home een voorwaarde was om ook in de toekomst een florerende vereniging te behouden. Nadat een poging om samen met de padvinderij een nieuw te bouwen onderkomen afketste op de financiële consequenties, werd uiteindelijk onderdak gevonden in een klaslokaal in de Van Der Brugghenschool. Helaas was het niet van lange duur. Doordat de klassen kleiner werden, eiste de school het lokaal weer op en zo stonden Aquarius weer met lege handen.

Maar als de nood het hoogst is, is de oplossing nabij. De Zenderschool werd verbouwd ten behoeve van de GGD en de naschoolse opvang. De carnavals vereniging”De Gooikikkers” vond ook een plek in de te verbouwen school. “Aquarius” aasde ook op een lokaal en bezocht een informatieavond over de plannen, maar kwam er al gauw achter dat er in het gebouw geen ruimte over was. Een voorstel van Aquarius om de buitenruimte tussen twee lokalen af te sluiten met een muur en een dak werd door de gemeente positief ontvangen en nader uitgewerkt met als uiteindelijk resultaat dat er een casco voor ons werd gebouwd. De afwerking werd door de leden zelf verzorgd. Aquarius beschikt sinds het jaar 2000 over een ongelooflijk mooi eigen clublokaal. Een lokaal, waar menigeen jaloers op zal zijn.

In ons clubhuis, aan de Trekkerweg 3 te Huizen, is gevestigd: Een winkeltje waar alle aquarium- en vijver benodigdheden te koop zijn en een verkoopstelling voor tropische vissen en planten. Tevens is een bar annex keukentje aanwezig voor de inwendige mens.

Helaas door en enorm ledenverlies, van  170 leden in 2000 tot 60 leden in 2018, was de club genoodzaakt om het clubhuis te verlaten. Met pijn in het hart werd de ruimte ontmanteld en overgedragen aan de nieuwe bewoonster “De Gooische Fotoschool”.

Aquarius vond een nieuw onderkomen in het gebouw van Prinses Irene alwaar wij op de laatste dinsdag van de maand onze club bijeenkomst houden.